Kvalifikācija

  • Digne Vanaga – fizioterapeita prakse, individuālā darba veicējs reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā ar kodu 0100-00510;
  • Tiesīga praktizēt fizioterapeita profesijā – Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra;
  • Sertifikāts Nr.930-A – Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība;
  • Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē – Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, 2002.gads;
  • Bakalaura grāds veselības aprūpē - Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, 1997.gads;
  • Fizioterapeita grāds - Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, 1997.gads;
  • Fizioterapijas pasniedzēja kvalifikācija - Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte, 1999.gads
  • Kosmetologa kvalifikācija – Latvijas Universitāte, 2000.gads

   

  Sertifikāti:


  17.02.2011 LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
  VESELĪBAS INSPEKCIJA,apliecina,ka Ārstniecības persona
  Digne Vanaga (reģistrācijas nr.3-19027512007) ir tiesīga
  praktizēt profesijā:fizioterapeits.

  26.02.2011 Namadas tautskolas izziņa,apliecinu,ka Digne
  Vanaga 25.02.2011 un 26.02.2011 vadīja praktisku semināru
  pirmskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem par koriģējošo
  vingrošanu pirmskolas sporta nodarbībās.

  26.03.2011.Namadas tautskolas izziņa,apliecinu,ka Digne
  Vanaga25.03.un 26.03.2011.vadīja semināru pirmskolas
  izglītības iestāžu sporta skolotājiem par koriģējošo vingrošanu
  pirmskolas sporta skolotājiem.


  19.03.-20.03.2011 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
  SERIFIKĀTS,ka Digne Vanaga apguva Pilates vingrošanas
  sistēmas vingrinājumu nozīme un pielietošana dažādiem
  sagatavotības līmeņiem.

  16.03.2011.MEDICAL TAPING CONCEPT FOR PHYSIOTERAPISTS
  apliecina,ka Digne Vanaga ir apmeklējusi ADVANCE līmeņa
  kursus Medicīniskā teipošanā.

  08.09.2011.LATVIJAS FIZIOTERAPEITU ASOCIĀCIJA apliecina
  ,ka Digne Vanaga piedalījās Vispasaules fizioterpijas dienā.

  29.10.2011.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā REIMATOLOĢIJA.

  07.10.2011 First international scientific-practical conference
  of the latvian ergonomics society certify that Digne Vanaga
  has attended “Contemporary ergonomics and business 2011”

  05.11.2011 NARMADAS TAUTSKOLAS izziņa,apliecinu,ka Digne
  Vanaga 04.11.un 05.11.2011.vadīja praktisku semināru
  pirmskolas izglītības iestāžu sporta skolotājiem par koriģējošo
  vingrošanu pirmskolas sporta nodarbībās.

  11.02.2012.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā -Cukura diabētu pacientu aprūpe
  un rehabilitācija.

  24.03.2012.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā – Ziemas traumatisms u traumu
  pacientu rehabilitācijas iespējas.

  09.09.2012.THOMAS MYERS with certified teacher of kinesis
  Simona Lindner certify that Digne Vanaga has attended the
  following course-Anatomy trains for Manual Therapists.

  08.09.2012 Latvijas fizioterapeitu asociācija pateicības raksts -
  DigneI Vanagai par piedalīšanos Vispasaules fizioterapijas
  dienā.

  21.04.2012.ARHO apmācību centrs apliecina,ka Digne Vanaga
  piedalījās seminārā-Efektīva ārstniecība un blakusslimību
  diagnostika rehabilitācijā.

  06.10.2012 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās semināra-Fizioterapija sportā.

  24.11.2012.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Bērni ar uzvedības traucējumiem-
  multidisciplinārs skatījums,.

  26.01.2013 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Aktualitātes fizioterapeitu
  profesionālajā darbībā.

  11.10.2013 Medical taping Concept for fizioterapists
  apliecina,ka Digne Vanaga apmeklējusi ADVANCE līmeņa
  kursu Medicīniskajā teipošanā.

  09.12.2012Veselības fitnesa institūts apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās semināros-Mazās bumbas un gumijas lentas
  pielietošana Pilates metodes darbā.Pilates riņķa un ruļļa
  pielietošana Pilates metobes nodarbībā.

  26.01.2013.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Aktualitātes fizioterapeitu
  profesionālajā darbā.

  08.09.2013Latvijas fiziorerapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās Vispasaules fizioterapeitu dienā.

  16.03.2013.Latvijas fizioreapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Jaunākie zinātniskie pētījumi
  fizioterapijā Latvijā.

  16.03.2013 .Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka
  Digne Vanaga piedalījās seminārā -Jaunākie zinātniskie
  pētījumi fizioterapijā Latvijā.

  02.11.2013.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Ceļa locītavas rehabilitācija pēc
  krustenisko saišu rekonstrukcijas sporta praksē.

  26.10.2013 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā- Neiromuskulārā saslimšana.

  10.11.2013 Veselības fitnesa institūts apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā -AUTUMN 13

  07.12.2013Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Mazā iegurņa orgānu disfunkcija.

   

  08.03.2014 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Aktualitātes fizioterapijā.

  26.04.2014.KO TAPING INTERNATIONAL ACADEMY
  apliecina,ka Digne Vanaga piedalījās seminārā -K-taping
  therapist training for Gynaecology and Lymphatic

  10.05.2014.Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Fiziskās aktivitātes kā recepte.

  11.,12.,18.10.2014 REDCOR certify that Digne Vanaga has
  completed a course in THE REDCORD EDUCATION PROGRAM
  NEURAC1

  08.02.2014 Fitness factory certify that Digne Vanaga has
  attended -Group exercise/functional training.

  06.12.2104 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga pedalījās seminārā-Augšējo ekstremitāšu neiroloģiskie
  traucējumi un to ārstēšana.

  25.10.2014 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,kaDigne
  Vanaga piedalījās seminārā-Gaita-attistība,analīze,problēmas.

  16.03.2014 Fitness Factory certify that Digne Vanaga has
  attened -Group exercise/strength pilates.

  24.01.2015Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Bērnu traumatisms ,apdegumu
  ārstēšana un rehabilitācijas principi.

  07.03.2015 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  vanaga piedalījās seminārā-Aktualitātes fizioterapijā,.

  25.04.2015Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Galvassāpes,fizioterapijas iespējas
  to ārstēšanā.

  24.04.2015 Latvijas fizoterapijas asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Uztura un fizisko aktivitāšu
  ietekme uz veselību.

  27-28.11.2015 PAIN IN THE BALTICS 2015 Digne Vanaga
  certificate of attendance.

  05.12.2015 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Sensomotorā kontrole un tās
  nozīme rehabilitācijā,.

  08.04.2016 ĀRSTNIECĪBAS PERSONU SETIFIKĀTS APLIECINA,KA
  DIGNE VANAGA IR TIESĪGA PRAKTIZĒT KĀ FIZIOTERAPEITS

  5.04.2016.-15.04.2021.

  03.12.2016 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Psihoemocionālīe un fiziskie
  aspekti terapeitiskā attiecībās fizioterapeita praksē.

  28.01.2017 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā -Fizioterapeita darba izaicinājumi
  šodienas sportā.

  03.04.2017 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā -Latvijas fizioterapeitu asociācijas
  seminārs un kopsapulce.

  18.09.2017THE OPEN MEDICAL INSTITUTE AND RĪGAS
  STRADIŅŠ UNIVERSITY certify that Digne Vanaga participated
  in REHABILITATION MEDICINE.

  17.02.2018 Latvijas fizioterapeitu asociācija apliecina,ka Digne
  Vanaga piedalījās seminārā-Plecu traumas
  sportā,rehabilitācijas fāzespēc plecu traumām.

  PUBLIKĀCIJAS;

  Filmēšana-17.03.2012 MĀMIŅU KLUBĀ
  RAIDĪJUMĀ’’vingrošana jaunām māmiņām ar zīdaiņiem.

  Martā 2012g. MĀMIŅU KLUBĀ EŽURNĀLĀ-raksts -Kā atgūt
  formu pēc dzemdībām.

  19.04.2012 MĀMIŅU KLUBĀ EŽURNĀLA-raksts -Ko dod
  vingrošana zīdaiņiem.
  Žurnāla IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA 28.06.2011 RAKSTS-VESELS
  UN AKTĪVS BĒRNS.
  Žurnālā IEVAS VESELĪBA 13.02.2015 RAKSTS -PLAUŠAS
  ATVERIETIES.
  ŽURNĀLĀ SHAPE 09.2015 RAKSTS-PRIVĀTI JAUTĀJUMI ZEMĀK
  PAR JOSTAS VIETU.
  VINGROŠANAS BUKLETI-PALĪDZI SEV VINGROJOT!GAN
  LATVIEŠU GAN KRIEVU VALODĀ.

  Kvalifikācijas celšanas kursi

  2010.gads

  1. Seminārs „Pilates un Jogas terapijas pamati pie mugurkaula traucējumiem un sāpēm’ (18.-19.2010.)
  2. Seminārs „Muguras sāpju iemesli. Vingrojumu un vingrinājumu pielietošana sāpju novēršanā, mazināšanā un profilaksē.’ (23.-24.01.2010.)
  3. Seminārs „Fizioterapijas iespējas pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā” (16.01.2010.)

  2009.gads

  1. Medicīniskās teipošanas kursi fizioterapeitiem (27.-28.10.2009.)
  2. Starptautiskais simpozijs „Ārstnieciskā vingrošana mioskeletālās sistēmas traucējumu rehabilitācijā” (15.-16.05.2009.)
  3. Konference „Hroniskas sāpes – vai varam palīdzēt? (24.04.2009.)

  2007.gads

  1. Seminārs „Muguras sāpju ārstēšanas iespējas” (09.-10.11.2007.)

  2006.gads

  1. Seminārs „Fizioterapija grūtniecības un pēcdzemdību periodā” (02.12.2006.)
  2. Kursi „Neatliekamā medicīniskā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai” (30 stundas, 20.03.-23.03.2006.)

  2005.gads

  1. Seminārs „Sāpes un to terapija” (14.05.2005.)
  2. Kursi „Pilates 1,2 Level”, „Pilates With Accessory Materials”, „Kalanetic New Method”, „Pilates And Kalanetic General And Single Tendency” (04.2005.)

  2004.gads

  1. Kursi „Funkcionālā vienība, kāja – iegurnis – muguras jostas daļa. Nodarbības pēc Feldenkraisa metodes”. (no 09.10.2004. līdz 18.12.2004.)
  2. Kursi „Pilates Matwork”, „Middle And High Level Pilates”, „Pilates With Isotoner”, „Pilates With Noodle” (12.2004.)
  3. Seminārs „Specifiska mugurkaula problēmu ārstēšana” (29.11.2004.)
  4. Konference „Osteoporozes diagnostika un klīniskie aspekti” (11.05.2004.)
  5. Seminārs „Vēnu un limfas rites saslimšanas un to ārstēšana” (16.10.2004.)
  6. Seminārs „Sāpes un sirds. Pretsāpju medikamenti kardiologa skatījumā” (12.10.2004.)
  7. Seminārs „Jaunumi muguras sāpju ārstēšanā” (08.06.2004.)

  2003.gads

  1. RSU pēcdiploma izglītības mācību programma „Muguras lejas daļas dinamiskā stabilizācija” (12.-13.12.2003.)
  2. Seminārs „Aktualitātes artrītu ārstēšanā” (11.11.2003.)
  3. Seminārs „Mugurkaula deģeneratīvi distrofiskas izmaiņas” (08.11.2003.)
  4. Seminārs ar tēmām „Interesantākās tēmas fizioterapijas kongresā: „Slimību profilakse caur fizioterapiju” un „Elastīgo saišu terapija jeb Slinga terapija ar papildaprīkojumu „Terapi Master” (14.03.2003.)

  2002.gads

  1. Seminārs „Pamatnosacījumi, izpildot pareizu stāju veicinošas fiziskas aktivitātes” (09.-10.11.2002.)
  2. Seminārs „Koriģējoša vingrošana” (22.09.2002.)
  3. 3RD Congress of Baltic association for rehabilitation (04.07.2002.)
  4. Slinga terapijas kursi (The S-E-T Concept (Sling Exercise Therapy) using the TherapiMaster System and is qualified as S-E-T Instructor for Basic Course, Arendal, 01.2002.)

  2001.gads

  1. Seminārs „Aktualitātes mugurkaula ķirurģijā” (24.11.2001.)
  2. Seminārs „Mugurkaula un ekstremitāšu traumas” (11.11.2000.)
  3. Seminārs ar tēmām „Ceļa locītavas iespējamās izmaiņas” , „Dažu pēdas funkcionālo traucējumu attīstības mehānisms”, „Podometrijas novērtējums” (10.11.2001.)
  4. Konference „Sāpju terapijas aspekti dažādu disciplīnu skatījumā” (03.11.2001.)
  5. Seminārs „A new non-invasive method of myometry” (01.-02.11.2001.)

  2000.gads

  1. Seminārs „Mugurkaula un ekstremitāšu traumas” (11.11.2000.)
  2. Seminārs „Mugurkaulāja deģeneratīvās saslimšanas” (06.05.2000.)

  1999.gads

  1. Seminārs „Praktiskās ortopēdijas un traumatoloģijas aktualitātes” (10.12.1999.)
  2. Seminārs „Mugurkaula kakla daļas patoloģijas” (06.11.1999.)
  3. Konference „Mugurkaula jostas daļas patoloģijas” (08.05.1999.)

  1998,gads

  1. Kursi „Diferenciālā celulīta terapija” (05.12.1998.)
  2. Seminārs „Fizioterapija hronisko elpošanas slimību rehabilitācijā” (21.-22.05.1998.)
  3. Kursi „Siltuma un ūdensdziedniecība kosmetoloģijā” (01.1998.)